Juuni 2019

Teavet andmete edastamisest väljapoole EL-i või EMÜ piire (“kolmandatesse riikidesse”) on värskendatud, et kajastada Ameerika Ühendriikides asuva, kolmandates riikides paiknevaid alltöövõtjaid kasutava lao- ja transpordihaldusteenuse osutaja lisamist.

Mai 2019

Teenusekohast teavet on uuendatud

  • Teenuse MyFazer jaotis on eemaldatud teenuse lõpetamise tõttu.

Mai 2018

Fazer Group on jätkanud ja kiirendanud ettevalmistusi EL-i isikuandmete kaitse üldmääruseks, mis jõustub 2018. aasta mais. Samal ajal oleme üle vaadanud oma privaatsuspoliitika. Selle tulemusena saame täpsemalt ja selgemalt kirjeldada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Lisaks oleme täiustanud privaatsuspoliitika küljendust, nii et seda on lihtsam lugeda. 

Kesksed muudatused on järgmised.

Praegu kirjeldab meie privaatsuspoliitika ka seda, kuidas me töötleme teie isikuandmeid siis, kui võtate meiega ühendust ettevõtte või teie organisatsiooni esindajana.

Oleme täpsustanud alapeatükki Kust me andmeid kogume? .

Alapeatükis Teenusepõhine ülevaade kirjeldame, milliseid isikuandmeid me iga teenuse puhul kogume ja millisel eesmärgil me neid andmeid kasutame. Nüüdsest saate hõlpsalt iga teenuse puhul vaadata üle kõik teie andmete töötlemisega seotud küsimused.

Alapeatükis Milliseid andmeid me kogume? oleme toonud näiteid, millist tüüpi andmeid me teie kohta kogume. Näiteks oleme täpsustanud kirjeldust, kuidas me töötleme teie tervisega seotud andmeid.

Alapeatükis Küpsised oleme täpsustanud, kuidas Fazer Group kasutab küpsiseid. Küpsiste kasutamise kohta saate lisateavet lugeda siit.

Oleme täpsustanud kirjeldust, mille jaoks teie andmeid kasutatakse. Meie eesmärk on teavitada teid võimalikult selgelt, milliste eesmärkide jaoks ja miks me teie isikuandmeid kasutame.

Oleme täpsustanud kirjeldust, kui kaua me teie andmeid säilitame. Säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, mille jaoks teie andmed koguti. Oleme lisanud tabeli, millest saate teenusepõhiselt vaadata andmete kasutamise eesmärke ja säilitusperioode.

Veelgi enam, oleme täpsustanud kirjeldust, kellel on õigus teie andmeid töödelda. Näiteks kasutame mõne teenuse puhul kolmandaid isikuid, kellele avaldame teie andmed selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi. Nende kolmandate isikute hulka kuuluvad maksekannete ja transporditeenuste pakkujad.

Oleme täpsustanud kirjeldust, kuidas me edastame teie andmeid väljapoole EL-i või EMÜ piire, st kolmandatesse riikidesse.

Lisaks oleme täpsustanud kirjeldust selle kohta, kelle poole võite pöörduda, kui teil peaks andmete töötlemise kohta küsimusi tekkima.

Alapeatükis Vastutavad töötlejad oleme loetlenud kõik vastutavad töötlejad Fazer Groupis. Oy Karl Fazer Ab tegutseb isikuandmete vastutava töötlejana koos Fazer Groupi kuuluvate tütarfirmadega, kes on vastutavad töötlejad seoses oma tegevusega.