November 2022

Jaotisesse 6 lisasime teavet, et tagasiside ja päringute tõrgeteta käsitlemise eesmärgil võime avaldada oma edasimüüjatele ka toodete tagasiside ja päringutega seotud isikuandmeid.

Teenusepõhisesse teabesse / mobiilirakendusse MyFazer lisasime, et võime rakenduse kasutaja nõusolekul koguda ka asukohaandmeid, et saata sihitud reklaame.

September 2022

Lisasime 1. jaotisse teabe, et kogume andmeid ka uudiskirjade tellimiselt ning töötleme ka pressiesindajate ja mõjutajate isikuandmeid ning hangime mõjutajate infot oma teenusepakkujalt Cision.

Jaotises 2 oleme täpsustanud, millist tüüpi andmeid me töötleme.

Punktis 4 oleme täpsustanud töötlemise eesmärkide õiguslikke aluseid.

Punktis 6 oleme täpsemalt kirjeldanud andmete avalikustamist seadusest tulenevatel kohustustel ning oma tegevuses kasutatavaid partnereid, kelleks on isikuandmete töötlejad.

Fazer Grupp on asutanud Fazer Poland sp. z o.o., mis on lisatud jaotisesse 10 vastutava töötlejana.

Aprill 2022

Oleme lisanud punkti 2 teabe, et ettevõtete või muude organisatsioonide esindajate isikuandmeid kogutakse ka seoses juurdepääsuhalduse või koolitusel osalemisega.

Jaotisesse 6 oleme lisanud teabe, et võime avaldada toote tagasiside ja päringutega seotud isikuandmeid jaemüüjale või kaubamärgi omanikule tagasiside ja päringute sujuva käsitlemise eesmärgil.

Fazer Grupp on omandanud ettevõtte Trensums Food AB, mis on lisatud vastutavate töötlejate nimekirja jaotises 10. 

Teenusepõhise teabe rubriiki oleme lisanud teabe meie uue Shop-in-Shop pagaritöökoja veebipoe kohta.

Oktoober 2021 

Oleme lisanud jaotisesse 4 teavet andmete töötlemise kohta pettuste ennetamiseks ja nõuetele vastavuseks.

Juuni 2021

Oleme lisanud Fazer Café koogipoe ning tellimise ja järele tulemise teenuse teenusekohase teabe peatükki ja peatükki 7.7, kus kirjeldatakse Fazeri e-poode. Oleme eemaldanud Fazer Bakeries e-poe samadest peatükkidest, kuna see lõpetas tegevuse.

Oleme eemaldanud 10. peatükist järgmised vastutavad töötlejad, mis ühinesid teiste Fazeri ettevõtetega: Kaslink Aito Oy, Kaslink Foods Oy, Kaslink Oy ja Fazer Konfektyr AB.

Teenusekohase teabe peatükist on eemaldatud teave My Gateau mobiilirakenduse kohta, kuna oleme lõpetanud rakenduse pakkumise, ja täiendatud andmeid, lisades teabe MyFazeri mobiilirakenduse kohta ka mobiilirakenduste peatüki alla.

Oleme selgemalt sõnastanud küpsiste kasutamise teabe ja täiendanud sihtturunduse teavet peatükkides 2, 3 ja 4.

Oktoober 2020

Oleme lisanud 1. peatükki teavet, et võime äriklientide ja teiste sidusrühmade kontaktandmete kogumiseks osta neid teenusepakkujatelt.

7. peatükk. Oleme täiendanud vastust küsimusele „Kas edastame teie andmeid väljapoole EL-i või EMP piire (kolmandatesse riikidesse)?“, lisades sellele viited Euroopa Kohtu otsusele Schrems II ja asjaolule, et EL-i ja USA privaatsuskilbi mehhanism ei ole enam kasutusel.

Eemaldasime teenusekohase teabe peatükist lõigud, mis käsitlevad Fazer Brainhow teenust ja MyFazerCafé rakendust, kuna neid ei pakuta enam.

Juuli 2020

Vastavalt küpsiste poliitikas tehtud muudatustele oleme värskendanud andmeid selle kohta, milliste küpsiste puhul on vajalik kasutajapoolne nõusolek. Oleme täiendanud peatükki „Analüüsimine ja statistika koostamine ning majandustegevuse, toodete ja teenuste arendamine“. Oleme täiendanud lõiku andmete säilitusaja kohta. 

Oleme lisanud teavet uute e-poodide kohta 7. peatükki „Kas edastame teie andmeid väljapoole EL-i või EMP piire (kolmandatesse riikidesse)?“.

Vastutavate töötlejate nimekirja oleme lisanud teavet kolme Kaslinki ettevõtte ühinemise kohta ettevõttega Fazer Finland Oy.

Oleme lisanud teavet Gateau mobiilirakenduse kohta.

Oleme värskendanud MyFazeri kliendiprogrammi peatükki, kuhu lisasime viited küpsistele ja teistele sarnastele tehnoloogiatele.

Veebruar 2020

Jaotises Vastutavad töötlejad oleme eemaldanud viis ettevõtet, kelle Fazer Group 2019. aasta juunis pärast nende omaniku vahetumist võõrandas, nimelt ettevõtted Fazer Food Services Oy, Fazer Food Services AB, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S ja Fazer Food OÜ

Kasutajaliidese arendustööriista (mille teenuseosutaja ja töövõtja asub USAs) rakendamise kajastamiseks on ajakohastatud teavet andmete edastamise kohta väljapoole ELi või EMP-d.  

Detsember 2019

Oleme alapeatükki „Kust me andmeid kogume?“ lisanud teavet Fazeri korraldatud üritustele registreerumise kohta.

Oleme täpsustanud alapeatükki „Kui kaua me teie andmeid säilitame?“ ning lisanud alapeatükid videovalvesüsteemide ja juurdepääsukontrolli süsteemide kohta.

Teenusekohast teavet on uuendatud

  • Fazer Candy Store’i nimi on nüüd Fazer Store. Fazer Store’i e-poe alapeatükki on uuendatud teabega kliendile e-poes nii-öelda hüljatud ostukorvi meeldetuletamise eesmärgil isikuandmete töötlemise kohta.
  • Lisatud on alapeatükk Fazeri Facebooki lehtedelt kogutud isikuandmete töötlemise kohta ja selgitus, et nende isikuandmete vastutav kaastöötleja on Facebook Ireland Limited.
  • Lisatud on Fazeri territooriumi videovalvesüsteemide ja juurdepääsukontrolli süsteemide kirjeldus.

Alapeatükki Vastutavad töötlejad oleme lisanud kolm ettevõtet, mille kontsern Fazer Group on omandanud 2019. aasta juunis, need on Kaslink Oy, Kaslink Aito Oy ja Kaslink Foods Oy. Oy Karl Fazer Ab tegutseb isikuandmete vastutava töötlejana ühiselt koos kontserni Fazer Group kuuluva ülalmainitud kolme uue tütarfirmaga, kes on vastutavad töötlejad seoses oma tegevusega.

Juuni 2019

Teavet andmete edastamisest väljapoole EL-i või EMÜ piire (“kolmandatesse riikidesse”) on värskendatud, et kajastada Ameerika Ühendriikides asuva, kolmandates riikides paiknevaid alltöövõtjaid kasutava lao- ja transpordihaldusteenuse osutaja lisamist.

Mai 2019

Teenusekohast teavet on uuendatud

  • Teenuse MyFazer jaotis on eemaldatud teenuse lõpetamise tõttu.

Mai 2018

Fazer Group on jätkanud ja kiirendanud ettevalmistusi EL-i isikuandmete kaitse üldmääruseks, mis jõustub 2018. aasta mais. Samal ajal oleme üle vaadanud oma privaatsuspoliitika. Selle tulemusena saame täpsemalt ja selgemalt kirjeldada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Lisaks oleme täiustanud privaatsuspoliitika küljendust, nii et seda on lihtsam lugeda. 

Kesksed muudatused on järgmised.

Praegu kirjeldab meie privaatsuspoliitika ka seda, kuidas me töötleme teie isikuandmeid siis, kui võtate meiega ühendust ettevõtte või teie organisatsiooni esindajana.

Oleme täpsustanud alapeatükki Kust me andmeid kogume? .

Alapeatükis Teenusepõhine ülevaade kirjeldame, milliseid isikuandmeid me iga teenuse puhul kogume ja millisel eesmärgil me neid andmeid kasutame. Nüüdsest saate hõlpsalt iga teenuse puhul vaadata üle kõik teie andmete töötlemisega seotud küsimused.

Alapeatükis Milliseid andmeid me kogume? oleme toonud näiteid, millist tüüpi andmeid me teie kohta kogume. Näiteks oleme täpsustanud kirjeldust, kuidas me töötleme teie tervisega seotud andmeid.

Alapeatükis Küpsised oleme täpsustanud, kuidas Fazer Group kasutab küpsiseid. Küpsiste kasutamise kohta saate lisateavet lugeda siit.

Oleme täpsustanud kirjeldust, mille jaoks teie andmeid kasutatakse. Meie eesmärk on teavitada teid võimalikult selgelt, milliste eesmärkide jaoks ja miks me teie isikuandmeid kasutame.

Oleme täpsustanud kirjeldust, kui kaua me teie andmeid säilitame. Säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, mille jaoks teie andmed koguti. Oleme lisanud tabeli, millest saate teenusepõhiselt vaadata andmete kasutamise eesmärke ja säilitusperioode.

Veelgi enam, oleme täpsustanud kirjeldust, kellel on õigus teie andmeid töödelda. Näiteks kasutame mõne teenuse puhul kolmandaid isikuid, kellele avaldame teie andmed selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi. Nende kolmandate isikute hulka kuuluvad maksekannete ja transporditeenuste pakkujad.

Oleme täpsustanud kirjeldust, kuidas me edastame teie andmeid väljapoole EL-i või EMÜ piire, st kolmandatesse riikidesse.

Lisaks oleme täpsustanud kirjeldust selle kohta, kelle poole võite pöörduda, kui teil peaks andmete töötlemise kohta küsimusi tekkima.

Alapeatükis Vastutavad töötlejad oleme loetlenud kõik vastutavad töötlejad Fazer Groupis. Oy Karl Fazer Ab tegutseb isikuandmete vastutava töötlejana koos Fazer Groupi kuuluvate tütarfirmadega, kes on vastutavad töötlejad seoses oma tegevusega.