Kampaania „Fazer Geisha mõttetera“ reeglid

KORRALDAJA

Fazer Eesti AS, registreerimisnumbriga 10057691, aadressil Veerenni 24, Tallinn, 10135 (edaspidi „Korraldaja” või „Fazer”).

KES VÕIVAD OSALEDA?

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased täieõiguslikud isikud, välja arvatud nende ettevõtete töötajad, kes on osalenud kampaania või selle osade ettevalmistamises, ning nende perekonnaliikmed.

KUIDAS KAMPAANIAS OSALEDA?

Kampaania algab 01.10.2019 ja lõpeb 31.10.2019. Kampaanias osalemiseks mängi 01.-31.10.2019 Geisha auhinnamängu, mille leiad aadressilt fazer.ee/geisha, ja tee seal teatavaks oma nimi ja kontaktandmed. Osalemiskordade arv ei ole piiratud.

AUHINNAD JA NEIST TEAVITAMINE

Kõikide kampaanias osalenute vahel loositakse välja üks (1) Estraveli kinkekaart väärtusega 2000 eurot. Estraveli kinkekaart kehtib maksevahendina mis tahes reisiteenuste eest tasumisel kõikides Estraveli reisibüroodes üle Eesti. Estraveli kinkekaarti on võimalik kasutada võidu vormistamise hetkest 30 kuu jooksul; nii ühekordseks lunastamiseks kui ka väiksemate summade kaupa kuni 2000€ täitumiseni. Kinkekaarti võib piiramatu arv kordi edasi kinkida.
Võitja loositakse välja hiljemalt 4.11.2019. Võitjat teavitatakse võidust isiklikult, kasutades tema esitatud kontaktandmeid. Juhul, kui võitja ei vasta 10 päeva jooksul, võit tühistatakse ja Fazeril on õigus loosida välja uus võitja. Auhind saadetakse võitjale ühiselt kokkulepitud viisil. Fazeril on õigus avaldada võitja eesnimi, perekonnanime esimene täht ja linn/maakond Fazeri kodulehel ja ühismeedia kanalites.
Auhindu ei saa välja võtta rahas ega vahetada teise auhinna vastu.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Fazer töötleb osalejate isikuandmeid kampaania läbiviimiseks ja auhindade üleandmiseks. Isikuandmeid töödeldakse osaleja loal ka otseturunduse eesmärgil. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate Fazeri isikuandmete kaitse põhimõtetest.

KORRALDAJA JA OSALEJA VASTUTUS

Kampaaniaga seotud võimaliku loteriimaksu tasub Fazer. Auhinna võitja kannab muud auhinna kättesaamise ja kasutamise ja auhinnamängus osalemisega seotud võimalikud kulud.
Osaleja vabastab Fazeri ning võimalikud kampaania korraldamises osalenud teised koostööpartnerid kahjude kandmisest, mis on kaudselt või otseselt põhjustatud või väidetavalt põhjustatud selles kampaanias osalemisest või auhinna kättesaamisest või kasutamisest. Fazeri vastutus osavõtjate ees ei ületa nendes reeglites nimetatud auhindade väärtust ega hulka. Fazer ei vastuta tehnilistel põhjustel tekkinud probleemide ega takistuste eest kampaanias osalemisel või auhinna kättesaamisel.

KAUBAMÄRGID JA AUTORIÕIGUSED

Kogu selles auhinnamängus kasutatav materjal on kaitstud autoriõigusega või kaubamärgiõigusega, kui ei ole märgitud teisiti. Mistahes materjalide kasutamine ilma Fazeri kirjaliku loata on keelatud.

MUUD TINGIMUSED

Juhul, kui kampaanias osalejat on alust kahtlustada pettuses või osalemises muul viisil, kui reeglid ette näevad, on Fazeril õigus tema osalemine tühistada.
Juhul, kui peame tegema muudatusi kampaanias, auhindades, aegades, auhindade kättesaamises või muudes asjades, mis mõjutavad kampaania läbiviimist, teatab Fazer sellest veebilehel ja võimaluse korral ka kampaania turunduskanalites. Fazer jätab endale õiguse teha kampaanias ja reeglites selliseid muudatusi, mis osalejat oluliselt ei mõjuta. Kui loosimisest teavitavates teabematerjalides peaks olema trüki- või mingi muu tehniline viga, ei vastuta Fazer ega auhinnamängu korraldamises osalenud võimalikud teised koostööpartnerid sellisest veast tulenevate tagajärgede eest.

PRETENSIOONID

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Veerenni 24, 10135 Tallinn “KAMPAANIA".
Kampaania lisainfo telefonil 650 2421; info@fazer.ee Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.