Näita, mida oskad: võistluse DUMLE TRIKID reeglid

1. Korraldaja

Võistluse Näita mida oskad: DUMLE TRIKID korraldaja on ettevõte Fazer Makeiset Oy (Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Soome) (“Fazer” või “Korraldaja”).


2. Osalemise õigus.

Võistlusel osalemiseks peavad osalejad nõustuma võistluse reeglitega ("võistluse reeglid") ja kohustuma täitma neid reegleid ja Korraldaja otsust, mis langetatakse reeglite alusel.

Osalejad peavad olema vähemalt 15-aastased Soome, Rootsi, Norra, Taani, Eesti või Poola alalised elanikud. Korraldaja töötajad ja nende pereliikmed, samuti Korraldaja kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad, kes on osalenud võistluse organiseerimises või läbiviimises, samuti nende pereliikmed, ei tohi võistlusest osa võtta.

Osaleda saab kahe erineva sotsiaalmeedia kanali kaudu: Facebook ja Instagram. Võistluse vanusepiir ühtib võistluse platvormi teenusetingimuste vanusepiiranguga. Võistlusel osaledes aktsepteerivad osalejad vanusepiirangut. Alla 15-aastate isikute sisestatud vastuseid ei tunnistata.


3. Kampaania kestus

Kampaania algab 2. mail 2016 ja lõpeb 30. augustil 2016. Osalemise ajad iga võistluse kohta kampaaniaperioodi jooksul leiate 4. punktist. Osalemine.


4. Osalemine

Osaleda saab kahe erineva sotsiaalmeedia kanali kaudu: Facebook ja Instagram. Osalemiseks pole tarvis teha ostu. Osavõtjad võivad osaleda kõikidel igakuistel ja iganädalastel võistlustel.

4.1 Facebooki võistlus

Facebookis on võistluse platvormiks kaubamärgi vastav leht. Veebileht asub aadressil: www.facebook.com/fazereesti

Facebookis toimuval võistlusel osalemiseks tuleb postitada kommentaar videole, mis postitatakse kaubamärgi iga riigi lehele koos võistluse küsimusega. Kaubamärgi kohalikule lehele saadetud vastused võistlevad omavahel. Auhinnad loositakse kord kuus kogu võistluse jooksul õigesti vastanute vahel.

Facebookis korraldab iga osalejariigi Dumle kaubamärgi leht neli (4) eraldi võistlust kampaaniaperioodi jooksul, ühe igal kuul. Võistluse videod avaldatakse esmaspäeviti ja vastused aktsepteeritakse kolmenädalase perioodi jooksul pärast küsimuse avaldamist.

Facebooki võistluse algus- ja lõpukuupäevad on:
2. mai – 23. mai, 30. mai – 27. juuni, 4. juuli – 25. juuli ja 1. august – 29. august


4.2 Instagrami võistlus

Instagrami võistluse platvormiks on kaubamärgi Dumle rahvusvaheline leht.

Veebileht asub aadressil: https://www.instagram.com/dumle/

Instagrami võistlusel osalemiseks tuleb kommenteerida võistluse pilte või videoid, mis avaldatakse Korraldaja kaubamärgi kontol. Auhinnad loositakse välja kord nädalas kogu võistlusperioodi jooksul õigete vastuste vahel.

Instagramis korraldatakse Dumle kaubamärgi lehel kokku kaheksateist (18) eraldi võistlust, üks igal nädalal. Võistluse pildid avaldatakse kolmapäeviti ja vastuseid aktsepteeritakse kuni järgmise reedeni.

Instagrami võistluse alguskuupäevad on:
4. mai, 11. mai, 19. mai, 25. mai, 1. juuni, 8. juuni, 15. juuni, 22. juuni, 28. juuni, 6. juuli, 13. juuli, 20. juuli, 27. juuli, 3. august, 10. august, 17. august, 24. august ja 31. august


5. Osalejate kohustus ja Fazeri litsents

Võistlust ei korralda, toeta ega halda Facebook ega Instagram. Lisaks võistluse reeglitele nõustuvad Fazer ja osalejad Facebooki ja Instagrami teenusetingimuste täitmisega.

Osalejad võivad teavitada Fazerit sobimatust, reeglitevastasest või illegaalsest sisust võistluse postitustes. Sedalaadi sisu ja/või pettust sisaldavad postitused võidakse eemaldada võistluse postituste seast ja osalejal võidakse keelata edaspidine osalemine. Keelatud on esitada valeteateid teiste osalejate kohta, eesmärgiga takistada võistlust või saavutada ebaausaid eeliseid. Valeteated võivad samuti põhjustada võistluselt kõrvaldamise.

Fazer jätab endale õiguse avaldada võistluse vastuseid oma kaubamärgi sotsiaalmeedia lehtedel, mida kasutatakse võistluse platvormina. Fazeril on õigus kõrvaldada osaleja võistluselt, kui on põhjust arvata, et osaleja on rikkunud võistluse reegleid. Samadel põhjustel on Fazeril õigus eemaldada vastuseid oma kaubamärgi sotsiaalmeedia lehelt, mida kasutatakse võistluse platvormina, lükata tagasi osaleja vastus või jätta osaleja võistlusest välja.

Osaledes kinnitab osaleja, et nad vastavad võistlusel osalemise tingimustele.

Osaledes annab osaleja Fazerile loa avaldada võitja nime võistluskanalite ja muude kanalite kaudu (turundusmaterjal, kampaanialeht, sotsiaalmeedia), ilma eraldi nõusolekuta või kompensatsioonita.


6. Isikuandmed

Osalejatega võetakse ühendust Facebooki ja Instagrami kaudu, et saada nende isiku- ja kontaktandmeid auhindade kättetoimetamiseks. Fazer säilitab osalejate isikuandmeid. Osalejate isikuandmeid kasutatakse auhindade kättetoimetamiseks. Isikuandmeid käsitletakse vastavalt privaatsuspoliitikale. (Lisainfot privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt http://www.fazer.com/settings/file-description-for-fazer-web-services-user-data-file/


7. Auhinnad, võitjate valimine ja nendega ühenduse võtmine

Korraldaja loosib Facebookis välja kokku 536 auhinda. Loosimine toimub kord kuus kõikide osavõtjate vahel, kes esitasid võistluse postitusele õige vastuse. Viimane vastuse esitamise kuupäev igakuisel võistlusel on märgitud võistluse postituses ja selle kuupäeva järel postitatud vastused ei osale loosimises.

Lisaks loosib Korraldaja Instagramis välja 180 auhinda igal kalendrinädalal. Loosimine toimub kord nädalas kõikide osavõitjate vahel, kes esitasid võistluse postitusele õige vastuse. Viimane vastuse esitamise kuupäev iganädalasel võistlusel on märgitud võistluse postituses ja selle kuupäeva järel postitatud vastused ei osale loosimises.

Korraldaja võtab ühendust loosi teel selgunud võitjatega sotsiaalmeedia kanali kaudu, mida kasutatakse võistluse platvormina. Võitja peab vastama Korraldaja teatele ja esitama oma kontaktandmed auhinna kättetoimetamiseks ühe nädala jooksul pärast teate kättesaamist. Korraldaja ei vastuta probleemide eest, mis on tekivad võistluse platvormina kasutatud sotsiaalmeedia teenuste funktsioonidest, vigadest või tegevusest või osaleja poolt kontaktinfo mitteesitamise korral.

Facebooki võistluse igakuised auhinnad on:

24 tk DUMLE kommi (väärtus umbes 14.- eurot)
24 tk BLACK EYE nutitelefoni objektiivi (väärtus umbes 16.- eurot)
48 tk DUMLE minijalgpalli (väärtus umbes 10.- eurot)
24 tk DUMLE veepudelit (väärtus umbes 15.- eurot)
24 tk DUMLE rätikut (väärtus umbes 15.- eurot)
24 tk DUMLE spordi-/rannakotti (väärtus umbes 2,50 eurot)
24 tk DUMLE minikõlarit (väärtus umbes 27.- eurot)
288 tk DUMLE tootepakki (sh Dumle maiustused ja kleepsud, väärtus umbes 5.- eurot)

Instagrami võistluse igakuised auhinnad on:

20 tk Spotify Premium ühekuulist tellimust (väärtus 10.- eurot)
30 tk DUMLE minijalgpalli (väärtus 10.- eurot)
30 tk DUMLE fännisalli (väärtus umbes 9.- eurot)
20 tk DUMLE spordi-/rannakotti (väärtus umbes 2,50 eurot)
10 tk DUMLE nööpkõrvaklappe (väärtus umbes 25.- eurot)
10 tk DUMLE komme (väärtus umbes 14.- eurot)
10 tk selfie-pulka(väärtus umbes 20.- eurot)
10 tk DUMLE veepudelit (väärtus umbes 15.- eurot)
40 tk DUMLE tootepakki (sh Dumle maiustused ja kleepsud, väärtus umbes 5.- eurot)

Auhindu ei saa vahetada raha ega muude toodete vastu. Nii Facebookis kui Instagramis välja loositud auhinnad toimetatakse kätte kord kuus.


8. Korraldaja vastutus

Osalejad vabastavad Fazeri ja muud võimalikud võistluse partnerid igasugusest vastutuses kahjude eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud sellel võistlusel osalemisest. Korraldaja vastutus osalejate ees ei ületa käesolevates reeglites nimetatud auhindade summat või väärtust. Fazer ei vastuta infotehnoloogiaga seotud probleemidega, mis tekivad võistlusel osalemise käigus või auhindade kättesaamisel. Samuti ei vastuta Fazer probleemide eest, mis tekivad seoses võistlusel osalemisega või auhindade kättesaamisega võistluse platvormina kasutatud sotsiaalmeedia funktsioonide, vigade või tegevuse tõttu või osaleja poolt kontaktinfo mitteesitamise tõttu.


9. Muud tingimused

Fazer jätab endale õiguse muuta võistluse tingimusi või auhindu, samuti tühistada või lõpetada võistlus ilma eelneva etteteatamiseta. Võistluse reeglite muudatused postitakse kampaania lehele.